ʵԻѮҹ
Home ||  ͧʵ || Һþ || µþ || ҹʧԭʵԻѯҹ || ҹһҹþ ||
|| ѭþ || Ƿҹػʹ  || ԡԡúþ || ǶԡҺþ ||
|| ءѨ || ءطѨ2 ||  ءøѨ || ءøԹջԻѨ ||
|| ѹþ || Ҵط ||
- ͺԻʹ ||

ʵԻѯҹٵ ҹػʹʵԻѯҹ Ѩþ ءøѨûԮ

ö ѺدҪԷ 㹾кҪٻ 14 զԡ ä 298 ˹ 243-250

ʵԻѯҹٵ

-----------------------------------------------------------------------------

ҹػʹ

Ѩþ

ءøѨ

  [ ] ١͹ԡط Ѩ ءø (繷Ѻء йԾҹ) ҧ

  ͡ФѺ 觤׹ ҧ 㹵ѳҹ鹹 ѹ

  ١͹ԡط ѳҹ鹹 ͺؤŨ 㹷˹ ͨдѺ Ѻ㹷˹

  繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ͨдѺ Ѻ㹷

  繷ѡ 繷š

  繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ҹ ͨдѺ Ѻҹ

  繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ٹ ͨдѺ Ѻٹ

  ١ 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ١ ͨдѺ Ѻ١

  繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ 鹹 ͨдѺ Ѻ鹹

  繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ¹ ͨдѺ Ѻ¹

  繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ 㨹 ͨдѺ Ѻ㨹

  ٻ 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ٻ ͨдѺ Ѻٻ

  § 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ § ͨдѺ Ѻ§

  繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ 蹹 ͨдѺ Ѻ蹹

  繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ʹ ͨдѺ Ѻʹ

  ⼯Ѿ 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ⼯Ѿй ͨдѺ Ѻ⼯Ѿй

  繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ͨдѺ Ѻ
 

  ҧ ( ѡԭҳ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ҧҹ ͨдѺ Ѻҧҹ

  ҧ ( ʵԭҳ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ   ҧٹ ͨдѺ Ѻҧٹ

  ҧ١ ( ҹԭҳ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ҧ١ ͨдѺ Ѻҧ١

  ҧ ( ԭҳ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ   ҧ鹹 ͨдѺ Ѻҧ鹹

  ҧ ( ԭҳ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ҧ¹ ͨдѺ Ѻҧ¹

  ҧ ( ԭҳ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ҧ㨹 ͨдѺ Ѻҧ㨹

   

  зҧ ( ѡ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ зҧҹ ͨдѺ Ѻзҧҹ

  зҧ ( ʵ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ зҧٹ ͨдѺ Ѻзҧٹ

  зҧ١ ( ҹ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ зҧ١ ͨдѺ Ѻзҧ١

  зҧ ( ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ зҧ鹹 ͨдѺ Ѻзҧ鹹

  зҧ ( ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ зҧ¹ ͨдѺ Ѻзҧ¹

  зҧ ( ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ зҧ㨹 ͨдѺ Ѻзҧ㨹

   

  ǷҷԴ ѡ 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ǷҷԴѡʹ ͨдѺ ѺǷҷԴѡʹ

  ǷҷԴʵ 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ǷҷԴʵʹ ͨдѺ ѺǷҷԴʵʹ

  ǷҷԴҹ 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ǷҷԴҹʹ ͨдѺ ѺǷҷԴҹʹ

  ǷҷԴ 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ǷҷԴʹ ͨдѺ ѺǷҷԴʹ

  ǷҷԴ 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ǷҷԴʹ ͨдѺ ѺǷҷԴʹ

  ǷҷԴ 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ǷҷԴʹ ͨдѺ ѺǷҷԴʹ

   

  ٻ ( ٻѭ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ٻ ͨдѺ Ѻٻ

  § ( ѷѭ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ § ͨдѺ Ѻ§

  ӡ ( ѹѭ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ӡ蹹 ͨдѺ Ѻӡ蹹

  ( ѭ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ʹ ͨдѺ Ѻʹ

  ⼯Ѿ ( ⼯Ѿѭ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ⼯Ѿй ͨдѺ Ѻ⼯Ѿй

   Ӹ ( ѭ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ Ӹ ͨдѺ ѺӸ

   

  Դ֧ٻ ( ٻѭਵ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ Դ֧ٻ ͨдѺ ѺԴ֧ٻ

  Դ֧§ ( ѷѭਵ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ Դ֧§ ͨдѺ ѺԴ֧§

  Դ֧ ( ѹѭਵ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ Դ֧蹹 ͨдѺ ѺԴ֧蹹

  Դ֧ ( ѭਵ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ Դ֧ʹ ͨдѺ ѺԴ֧ʹ

  Դ֧⼯Ѿ ( ⼯Ѿѭਵ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ Դ֧⼯Ѿй ͨдѺ ѺԴ֧⼯Ѿй

  Դ֧ ( ѭਵ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ Դ֧ ͨдѺ ѺԴ֧

   

  ҡٻ ( ٻѳ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ҡٻ ͨдѺ Ѻҡٻ

  ҡ§ ( ѷѳ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ҡ§ ͨдѺ Ѻҡ§

  ҡ㹡 ( ѹѳ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ҡ㹡蹹 ͨдѺ Ѻҡ㹡蹹

  ҡ ( ʵѳ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ   ҡʹ ͨдѺ Ѻҡʹ

  ҡ⼯Ѿ ( ⼯Ѿѳ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ҡ⼯Ѿй ͨдѺ Ѻҡ⼯Ѿй

  ҡ㹸 ( ѳ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ҡ㹸 ͨдѺ Ѻҡ㹸

   

  ֧֡ٻ ( ٻԵ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ֧֡ٻ ͨдѺ Ѻ֧֡ٻ

  ֧֡§ ( ѷԵ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ֧֡§ ͨдѺ Ѻ֧֡§

  ֧֡ ( ѹԵ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ   ֧֡蹹 ͨдѺ Ѻ֧֡蹹

  ֧֡ ( Ե ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ֧֡ʹ ͨдѺ Ѻ֧֡ʹ

  ֧֡⼯Ѿ ( ⼯ѾԵ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ֧֡⼯Ѿй ͨдѺ Ѻ֧֡⼯Ѿй

  ֧֡ ( Ե ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ֧֡ ͨдѺ Ѻ֧֡    

  ֧ͧٻ ( ٻԨ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ֧ͧٻ ͨдѺ Ѻ֧ͧٻ

  ֧ͧ§ ( ѷԨ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ֧ͧ§ ͨдѺ Ѻ֧ͧ§

  ֧ͧ ( ѹԨ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ֧ͧ蹹 ͨдѺ Ѻ֧ͧ蹹

  ֧ͧ ( Ԩ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ֧ͧʹ ͨдѺ Ѻ֧ͧʹ

  ֧ͧ⼯Ѿ ( ⼯ѾԨ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ֧ͧ⼯Ѿй ͨдѺ Ѻ֧ͧ⼯Ѿй

  ֧ͧ ( Ԩ ) 繷ѡ 繷š ѳҹ ͺؤŨ ֧ͧ ͨдѺ Ѻ֧ͧ

  ١͹ԡط ѹ Ѩ ءø ( 繷Ѻء йԾҹ )

 nbar.gif (5599 bytes)

ûԮ ö ѺدҪԷ  㹾кҪٻ 14 զԡ ä ˹ 357-359

öʵԻѯҹٵ

---------------------------------------------------------------------

öʵԻѯҹٵ

ҹػʹʵԻѯҹ 

Ѩþ : ءøѨ

  駻ǧպ Ҥø Ѻ͡

  Ǿͧ  йԾҹͧ

  ԧ ѳ ͺؾйԾҹ Ѻ

  Щй йԾҹ ֧¡ Ѻ ¤ 觵ѳҹ

  ͹ ѳ ͺؾйԾҹ Ф׹ Դ Щй йԾҹ֧¡ 繸   Դ

  ԧ йԾҹҧҹ ͧ͢йԾҹҡ 繻Իѡͪͧ͢ ѧ

  ҧ Ѻ Դ Ҥ 鹵ѳ Դ ش չԵ շ շ ջʹ Դ ȡ Ӥǭ Ѻ иͧ ѧ繵

 

  Ѵ мվҤ ͨзçʴ觵ѳҷ駻ǧ äѴ ֧ش () кؾйԾҹ

  ѵطͧçʴ ѳԴ ֧ ѳҹ鹴ѧ 繵 ֧ҺԹԨ㹤ӹ ѧ仹

  ͹ҧ ɾҹҢ Դ㹹 Ѻʹ ⤹ Ѵ͡ ҹ鹡ӴѺ ֧ҡ ҡ¡ѹ ҹҢ㹹ҹ Ѻ ѳ㹨ѡ繵 º͹ҹҢ㹹

  ѳҹ Ѵҡѵä ֧ش ( ͡ ) кؾйԾҹ ͹ ѳѹ֧شҧ

  ҡѵҹ ͹ҹҢҡ㹹ҩй ͹º͹ǡҨҡ ֧·еٴҹ觾й ¨о֧ٴѹҾǡ㹴 Ͷ١ҵ ѧ ѹ ѹ͹ѹ

  ѳ㹨ѡ 繵 º͹ 㹴 ѳҹ鹪 Ѻ㹾йԾҹͧ

  кؾйԾҹǨ֧Ѻ ͹÷١ҷеٷй

  ͹ ѳѹѺҧ ҡѵҹ ͹ҡ㹴й

  Щй мվҤ ͨзçʴѺѳҹ 㹨ѡ繵鹹

  ֧ ѡ繷ѡ 繷š ѳҹ  

  ͺؤŨСѡع ͨдѺ Ѻѡع鹴ѧ繵


TOP :: HOME

 Ҹ ѭ... ˹ҧ͡...