บทสวดมนต์ พระมาลัยสูตร

  มื่อวันที่  15 มีนาคม 2546  นับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิค่ะ เนื่องด้วยเป็น วันคล้ายวันเกิดของท่านพระอาจารย์บุญมี เมธางกูร อีกทั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมาก็เป็น วันคล้ายวันเกิดของอาจารย์บุษกร เมธางกูรด้วย  เพื่อเป็นการร่วมระลึกถึง 2 ผู้สร้างแห่งอภิธรรมมูลนิธิ จึงได้จัดงาน ภายใต้ชื่องานว่า “ความดีประดับหล้า 15 มีนาดวงดาราประดับใจ” โดยจัดให้มีการสวดมนต์ การเทศน์ พระมาลัยสูตร

ซึ่งผู้ที่จะมาเทศน์บทสวดมนต์ในวันนี้คือพระเดชพระคุณ
พระเทพปริยัติวิธาน อายุ 89 ปี  เจ้าอาวาสวัดดาวดึงสาราม และมีพระอีก 4 รูปมาเป็นผู้สวดพระมาลัยสูตร


บทสวดมนต์พระมาลัยสูตร เป็นเรื่องที่พระภิกษุชาวสิงหลแต่งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 900 เศษ กล่าวถึง
พระอรหันต์ องค์หนึ่งซึ่งมากด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา กมลจิตสงบจากกิเลส ที่มีนามว่าพระมาลัยเทวเถระ  ไปโปรดสัตว์นรก แต่ในความเป็นจริงได้มีผู้รู้อธิบายว่าแท้จริงแล้วพระมาลัยคือพระโพธิสัตว์ซึ่งกำลังสร้างเมตตาบารมี
 

 พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติวิธาน ได้แสดงมาลัยสูตรคาถา เป็นเรื่องของพระมาลัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาคคือ

ภาคท่องนรก            ภาคท่องแดนมนุษย์  

ภาคท่องสวรรค์         ภาคท่องแดนศาสนาพระศรีอาริย์
 

 

พระมาลัย เยี่ยมเมืองนรก

ณ ตามพปัณณิทวีป ซึ่งปัจจุบันคือเกาะลังกา มีพระเถระองค์หนึ่งชื่อ "พระมาลัย" ท่านเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ มีบุญญานุภาพ และฤทธิ์เดชเกริกไกร มีเกียรติคุณแผ่ไพศาล เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในทวีปนี้

พระมาลัยอาศัยบ้านกัมโพชะ ซึ่งเป็นชนบทเล็กๆ เป็นที่โคจรบิณฑบาต และอยู่จำพรรษามาเป็นเวลาช้านาน ท่านมีอุปการคุณแก่บรรดามนุษย์ ในหมู่บ้านแห่งนี้มาก โดยนอกจากจะเป็นเนื้อนาบุญให้ชาวบ้าน ได้ทำบุญสุนทานกันแล้ว ท่านยังเข้าฌาณสมาบัติชำแรกแผ่นดินไปเมืองนรกบ่อยๆ และทุกครั้งที่ท่านไปถึง ท่านจะสำแดงฤทธิ์บันดาลไฟที่กำลังลุกโชนโชติช่วง เผาไหม้บรรดาสัตว์นรกอยู่อย่างบ้าคลั่งนั้นให้ดับ พร้อมกับให้ฝนเทลงมาตกต้องร่างแสนจะร้อนเร่าจนเกือบจะสุกเกรียมของสัตว์ผู้ยาก เป็นการใหญ่ ขณะเดียวกัน ก็บันดาลลมให้กระพือพัดต้นงิ้วและภูเขาไฟ รวมทั้งอีกาปากเหล็กทั้งหลาย ให้กระจัดกระจายพลัดพรายไปจนหมด เสร็จแล้วบันดาลให้น้ำที่กำลังเดือดพล่านในกระทะทองแดง กลายเป็นน้ำเย็น และมีรสหวานปานน้ำผึ้ง ให้พวกสัตว์นรกเหล่านั้นได้ดื่มกินกันอย่างสำราญ ต่อจากนั้นก็แสดงธรรมโปรดให้เป็นที่เอิบอาบซาบซึ้งใจทั่วกัน พวกสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้ฟังเทศน์จบแล้ว ต่างพากันยกมือไหว้แล้วร้องสั่งท่านว่า
 

"พระคุณเจ้าขอรับ ได้โปรดเวทนาพวกข้าพเจ้าด้วย เมื่อพระคุณเจ้ากลับไปถึงโลกมนุษย์แล้ว ขอได้แวะไปบ้านนั้น เมืองนั้น บอกญาติของข้าพเจ้าชื่อนั้น ให้เร่งทำบุญ แล้วอุทิศส่วนบุญมาให้ข้าพเจ้าด้วยเถอะ ข้าพเจ้าจะได้พ้นกรรมเร็วๆ เจ้าข้า"
 

ฝ่ายพระมาลัยครั้นกลับมาถึงโลกมนุษย์ ก็นำความตามที่สัตว์นรกพวกนั้นสั่งมาบอกแก่ ญาติ พี่ น้อง ตามตำบลที่ระบุไว้ทุกประการ บรรดาญาติ ครั้นได้ฟังท่านบอก ก็ทำบุญให้ทานอุทิศส่วนกุศลไปให้ โดยไม่รั้งรอ สัตว์นรกผู้เสวยกรรม เมื่อได้อนุโมทนาส่วนกุศลแล้ว ก็พ้นกรรมไปเกิดบนสวรรค์ เสวยสมบัติทิพย์เป็นที่สำราญในทันที.......