บทสวดมนต์ พระมาลัยสูตร

   เสียงสวดมนต์ ภาคพระศรีอาริย์..  

ภาคพระศรีอาริย์...

 

ภาคสุดท้ายเป็นภาคที่ท่องไปในศาสนาของพระศรีอาริย์ ท่านได้ตรัสถามพระศรีอาริย์โพธิสัตว์ ว่าเมื่อใดจะจุติจากสวรรค์ไปเป็นพระพุทธเจ้า

ได้รับคำตอบว่า
เมื่ออายุขัยของมนุษย์เป็น 10 ปี ผู้คนกิเลสหนา ปัญญาหยาบ ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เกิดมิคสัญญี ฆ่าตีกัน ฆ่ากัน 7 วัน เกิดห่าฝน พัดพาศพลงมหาสมุทร ผู้คนที่พอมีปัญญามาจะไปหลบตามซอกเขาอยู่คนเดียว เมื่อเหตุการณ์สงบออกมาจากซอกเขา เห็นภาพผลของการฆ่าฟันกัน ก็ต่างสังเวชใจ จึงมุ่งหน้ารักษาศีล ทำความดี จนอายุขัยของมนุษย์เพิ่มขึ้นจนถึงเป็นอสงไขย เมื่ออายุมนุษย์ถึงหมื่นปี ยุคนั้นผู้คนงดงาม มีศีลธรรม เป็นยุคที่พระศรีอาริย์จะมาอุบัติขึ้น