พระมาลัยสูตร

 


  มื่อวันที่  15 มีนาคม 2546  นับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิค่ะ เนื่องด้วยเป็น วันคล้ายวันเกิดของท่านพระอาจารย์บุญมี เมธางกูร อีกทั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมาก็เป็น วันคล้ายวันเกิดของอาจารย์บุษกร เมธางกูรด้วย  เพื่อเป็นการร่วมระลึกถึง 2 ผู้สร้างแห่งอภิธรรมมูลนิธิ จึงได้จัดงาน ภายใต้ชื่องานว่า “ความดีประดับหล้า 15 มีนาดวงดาราประดับใจ” โดยจัดให้มีการเทศน์ พระมาลัยสูตร

ซึ่งผู้ที่จะมาเทศน์ในวันนี้คือพระเดชพระคุณ
พระเทพปริยัติวิธาน อายุ 89 ปี  เจ้าอาวาสวัดดาวดึงสาราม และมีพระอีก 4 รูปมาเป็นผู้สวดเรื่องพระมาลัย


พระมาลัยเป็นเรื่องที่พระภิกษุชาวสิงหลแต่งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 900 เศษ กล่าวถึง
พระอรหันต์ องค์หนึ่งซึ่งมากด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา กมลจิตสงบจากกิเลส ที่มีนามว่าพระมาลัยเทวเถระ  ไปโปรดสัตว์นรก แต่ในความเป็นจริงได้มีผู้รู้อธิบายว่าแท้จริงแล้วพระมาลัยคือพระโพธิสัตว์ซึ่งกำลังสร้างเมตตาบารมี
 

 พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติวิธาน ได้แสดงมาลัยสูตรคาถา เป็นเรื่องของพระมาลัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาคคือ

ภาคท่องนรก            ภาคท่องแดนมนุษย์  

ภาคท่องสวรรค์         ภาคท่องแดนศาสนาพระศรีอาริย์