รายการของใช้ในห้องปฏิบัติธรรม

๑. ผ้าปูที่นอน - ผ้าห่ม - ปลอกหมอน ๑ ชุด ๖. ถังน้ำเล็ก , กะละมังซักผ้า อย่างละ ๑ , ๑
๒. จาน และ ถ้วย อย่างละ ๑ ใบ ๗. ขันน้ำ ๒ ใบ
๓. ช้อนส้อม และ ช้อนกลาง ๑ คู่ . น้ำยาล้างจาน - สก๊อตซ์ไบรต์ อย่างละ ๑ , ๑
. แก้วน้ำ และ แก้วกาแฟ อย่างละ ๑ ใบ . ไม้กวาด ( ในห้อง ๑ , นอกห้อง ๑ ) ๒ อัน
. ถังรองน้ำขนาดใหญ่ ๑ ใบ ๑๐. ไม้ถูพื้น และ แปรงล้างห้องน้ำ อย่างละ ๑ , ๑

หมายเหตุ  :

๑. รายการใดไม่มีในห้อง ให้บอกพนักงาน หรือขอได้ที่สำนักงาน ฯ

๒. ของใช้ในข้อใดชำรุด ขอเปลี่ยนได้ที่สำนักงาน ฯ

๓. หากผู้ปฏิบัติต้องการกระดาษทิชชู ( ซึ่งไม่มีในรายการ ) ให้ติดต่อที่สำนักงาน ฯ

๔. อย่าลืมปิดพัดลม ปิดน้ำ ปิดไฟ ก่อนออกจากห้องทุกครั้ง

๕. เมื่อออกจากห้องกรรมฐานแล้ว กรุณาล้าง และคว่ำถังรองน้ำใบใหญ่ไว้ให้ด้วย


มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ ( สำนักปฏิบัติวิปัสสนาอ้อมน้อย )